Program liturgic


 
Programul liturgic al lunii Martie 2018

Sâmbătă 03 MartiePomenirea morților - (Purtatul Sâmbetelor II), orele 10.30
Duminică 04 MartieDuminica a 2-a din Postul Mare (a Sf. Grigorie Palama)
Utrenie orele 9.30 Sf. Liturghie orele 10.30
Omagiu primăverii, femeii și mamei
Vineri 09 MartieSfinții 40 de Mucenici din Sevastia
Utrenie și Acatistul Sfintei Cruci, orele 10.30
Sâmbătă 10 MartiePomenirea morților - (Purtatul Sâmbetelor III), orele 10.30
Duminică 11 MartieDuminica  a 3-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci)
Utrenie orele 9.30 Sf. Liturghie orele 10.30
Masa comunitară a lunii Martie, orele 13.00
Miercuri 14 MartieAcatist și Taina Sf. Maslu, orele 18.00
Sâmbătă 17 MartiePomenirea morților- (Purtatul Sâmbetelor IV), orele 10.30
Pomenire, orele 10.30
Duminică 18 MartieDuminica a 4-a din Postul Mare  (a Sf. Ioan Scărarul)
Utrenie orele 9.30, Sf. Liturghie, orele 10.30
Adunarea Generală Parohială anuală, orele 13.00
Miercuri 21 MartieDenia Canonului Mare (a Sf. Andrei Criteanul), orele 18.00
Vineri 23 MartieDenia Acatistului Bunei Vestiri, orele 18.00
Sâmbătă 24 MartiePomenirea morților- (Purtatul Sâmbetelor V), orele 10.30
Duminică 25 MartieB u n a V e s t i r e  (dezlegare la pește)
Duminica a 5-a din Postul Mare
Utrenie orele 9.30, Sf. Liturghie, orele 10.30
Sâmbătă 31 MartiePomenirea morților- Sâmbăta lui Lazăr
(Purtatul Sâmbetelor VI), orele 10.30
Spovedanie, orele 13.30